Condiții de utilizare

Prezentul website, inclusiv posibilele site-uri secundare care pot fi accesate din pagina de pornire (denumite colectiv „Site-ul web”), este operat de societatea EUROMAN EXIM INTERNATIONAL S.R.L. RO3144655, J40/21710/2022, cu sediu social în Drumul Cheile Turzii nr. 117-117A, sc. B, et. 4R, ap. B28, cod poștal 042096, sector 4, București și punct de lucru în Strada Doamna Oltea nr. 4, cod poștal 020231, sector 2, București. EUROMAN vă oferă, dumneavoastră și entității pe care sunteți autorizat(ă) să o reprezentați (în continuare, „dumneavoastră” sau „a (al) dumneavoastră”), prezentul website, pentru a vă oferi acces online la informații despre produsele, serviciile și oportunitățile oferite de aceasta. Prezentele Condiții de utilizare reglementează accesul și utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului web. PRIN UTILIZAREA PREZENTULUI WEBSITE, SUNTEȚI DE ACORD CU CONDIȚIILE DE UTILIZARE ACTUALE;

Licență limitată

Sub rezerva Condițiilor de utilizare stipulate în prezentul document și a tuturor legilor și reglementărilor locale aplicabile, EUROMAN vă acordă un drept neexclusiv, netransferabil, personal și limitat de acces, utilizare și afișare a prezentului website și a materialelor însoțitoare și/sau de a afla despre produsele, serviciile și oportunitățile oferite. Această autorizație nu este un transfer al dreptului de proprietate asupra Site-ului web și materialelor incluse în acesta și face obiectul următoarelor restricții: (1) trebuie să păstrați, pe toate copiile Site-ului web și ale materialelor, toate înștiințările privind drepturile de autor și alte înștiințări privind dreptul de proprietate; și (2) nu puteți modifica în niciun fel Site-ul web sau materialele, nici să reproduceți sau să afișați public, să prezentați sau să distribuiți sau să utilizați altfel Site-ul web și materialele în niciun scop public, cu excepția cazului în care este permis în mod specific. EUROMAN nu garantează și nu declară că utilizarea de către dumneavoastră a materialelor de pe acest website nu va încălca drepturile terților neafiliați cu EUROMAN.

Rezervarea drepturilor și dreptul de proprietate

Mărcile comerciale, logotipurile și mărcile de serviciu afișate pe acest website sunt mărci comerciale înregistrate și neînregistrate ale EUROMAN, ale licențiatorilor sau ale furnizorilor de conținut ai acesteia sau ale altor terți. Toate aceste mărci comerciale, logotipuri și mărci de serviciu sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Nicio parte a acestui  website nu va fi interpretată a acorda, implicit, prin interdicție venire in contra factum proprium sau în alt fel, nicio licență sau drept de a folosi orice marcă comercială, logo sau marcă de serviciu afișat(ă) pe Site-ul web fără permisiunea prealabilă în scris a deținătorului, cu excepția cazului în care se descrie altfel în prezentul. EUROMAN își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres pe Site-ul web și în conținutul acestuia.

Precizări legale

Informațiile prezentate pe acest  website au doar scop informativ, sunt furnizate „ca atare” și nu trebuie să fie invocate sau utilizate ca bază unică pentru luarea deciziilor fără a consulta surse primare de informații mai exacte, mai complete sau mai oportune. Deși EUROMAN depune eforturi semnificative pentru a păstra informațiile și documentele de pe acest  website exacte, complete și la zi, EUROMAN nu face nicio declarație sau garanție de niciun fel în ceea ce privește acest  website sau conținutul acestuia. Dacă vă bazați în orice fel pe materialul de pe acest Site, o faceți pe propriul dumneavoastră risc. Acest Site poate conține anumite informații istorice. Informațiile istorice nu sunt neapărat actuale și sunt furnizate numai în scop consultativ.

Modificări

EUROMAN poate revizui periodic aceste Condiții de utilizare. Modificările nu vor fi retroactive, iar cea mai actuală versiune a Condițiilor de utilizare, care se va afla întotdeauna pe Site-ul web, va reglementa relația societății EUROMAN cu dumneavoastră. EUROMAN va încerca să vă înștiințeze cu privire la revizuirile semnificative (de exemplu, printr-o notificare de serviciu publicată pe Site-ul web). Continuarea utilizării de către dumneavoastră a Site-ului web reprezintă acceptul dumneavoastră cu privire la orice asemenea ediții revăzute. Trebuie să vizitați periodic această pagină pentru a examina Condițiile de utilizare actuale.

Restricții privind utilizarea websiteului

În timpul accesării și utilizării prezentului website, nu aveți voie:

La latitudinea sa exclusivă, EUROMAN își rezervă dreptul de a limita sau de a înceta accesul dumneavoastră la Site-ul web sau utilizarea acestuia în orice moment, fără preaviz. Încetarea accesului sau a utilizării dumneavoastră nu va anula și nu va afecta niciun alt drept și nicio altă reparație la care EUROMAN ar putea avea dreptul în virtutea legii sau a echității.

Materialele transmise de utilizatori

Confirmați că sunteți responsabil(ă) pentru orice material pe care îl puteți trimite prin intermediul Site-ului web, inclusiv pentru legalitatea, fiabilitatea, caracterul adecvat, originalitatea și drepturile de autor ale oricăror astfel de materiale. Nu aveți voie să încărcați, să distribuiți sau să publicați altfel prin intermediul acestui  website niciun conținut care:

Dacă transmiteți material și dacă nu indicăm altceva, îi acordați EUROMAN un drept nerestricționat, neexclusiv, gratuit, perpetuu, irevocabil și complet sublicențiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea lucrări derivate din, distribui și afișa acest material în întreaga lume, pe orice fel de suport. În plus, sunteți de acord că societatea EUROMAN este liberă să utilizeze orice idei, concepte sau know-how pe care dumneavoastră sau persoanele care acționează în numele dumneavoastră le puneți la dispoziția EUROMAN. Îi acordați societății EUROMAN dreptul de a utiliza denumirea pe care o trimiteți în legătură cu un astfel de material, dacă aceasta alege acest lucru. 

Unele caracteristici care pot fi disponibile pe acest  website necesită înregistrarea și/sau utilizarea unei parole. Sunteți responsabil(ă) pentru protejarea parolei dumneavoastră. Prin utilizarea parolei dumneavoastră, sunteți de acord că veți fi responsabil(ă) pentru toate declarațiile făcute, acțiunile sau omisiunile care apar. Dacă aveți vreun motiv să credeți că parola dumneavoastră a fost pierdută, furată sau utilizată în mod neautorizat sau dacă luați cunoștință cu privire la orice astfel de pierdere, furt sau utilizare neautorizată a parolei dumneavoastră, anunțați imediat societatea EUROMAN. 

Hyperlinkuri și site-uri terțe

Anumite linkuri furnizate pe prezentul  website vor lansa site-uri de internet care nu se află sub sfera de control a societății EUROMAN. EUROMAN pune la dispoziție aceste linkuri externe doar pentru confortul dumneavoastră, iar furnizarea oricărui astfel de link nu reprezintă aprobarea de către EUROMAN a site-ului respectiv sau a oricărui conținut, produs sau serviciu inclus sau oferit de aceasta. În consecință, EUROMAN nu face nicio declarație sau garanție de niciun fel cu privire la disponibilitatea sau conținutul acestor site-uri, inclusiv sublinkurile.

Atunci când vă înregistrați, comandați sau cumpărați produse sau servicii de la orice parte al cărei link către site-ul web este pus la dispoziție pe prezentul website, veți încheia un contract cu respectivul terț. În aceste cazuri, înainte de a vă înregistra, comanda sau cumpăra, trebuie să examinați și să înțelegeți termenii și condițiile publicate de terțul respectiv, politica de confidențialitate a acestuia și politica referitoare la modulele cookie. Cu excepția celor specificate în prezentul document, Contractul menționat de EUROMAN aici nu se va aplica în aceste cazuri. Societatea EUROMAN se angajează să se asocieze cu societățile care împărtășesc preocupările privind confidențialitatea ale societății EUROMAN. Cu toate acestea, EUROMAN nu poate controla și nu controlează modul în care aceste părți utilizează sau colectează informații sau își desfășoară activitatea.

Despăgubirea

Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați societatea EUROMAN și membrii conducerii, administratorii, asociații, angajații, contractanții, agenții, licențiatorii, prestatorii de servicii, subcontractanții și furnizorii acesteia împotriva oricăror cereri, pierderi, răspunderi, revendicări sau cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților) făcute împotriva societății EUROMAN de către orice terț ca rezultat al sau decurgând din sau în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului web și conținutul pe care îl furnizați, precum și cu orice încălcare a acestor Condiții de utilizare. 

Dacă provocați o perturbare tehnică a Site-ului web sau a sistemelor care transmit Site-ul web către dumneavoastră sau către alte persoane, sunteți de acord să fiți responsabil(ă) pentru toate pierderile, datoriile, cheltuielile, daunele și costurile, inclusiv onorariile rezonabile pentru avocați și cheltuielile judiciare rezonabile care decurg sau rezultă din perturbarea respectivă. Societatea EUROMAN își rezervă dreptul, pe propria cheltuială, să își asume apărarea exclusivă și controlul asupra oricărei chestiuni care face în alt fel obiectul despăgubirii oferite de dumneavoastră și, în acest caz, sunteți de acord să colaborați cu EUROMAN în apărarea unei astfel de chestiuni.

Legislația aplicabilă şi competența teritorială

Prezentul website este întreținut și controlat de societatea EUROMAN în Statul Florida, Statele Unite ale Americii. EUROMAN nu face nicio declarație cu privire la faptul că materialele de pe prezentul  website sunt adecvate sau disponibile pentru a fi utilizate în alte locații din afara Statelor Unite. Este interzis accesul la prezentul Site web din teritorii în care conținutul prezentului  website este ilegal. Dacă accesați prezentul  website din locații din afara Statelor Unite, sunteți responsabil(ă) pentru respectarea tuturor legilor locale. Legislația Statului Florida va reglementa conținutul și utilizarea prezentului  website fără aplicarea vreunui principiu sau vreunor norme privind conflictul de legi. 

Ultima actualizare: 27 mai 2024