Politica de confidențialitate

Informații generale

Noi, Euroman Exim International S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Drumul Cheile Turzii nr. 117-117A, sector 4, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/21710/2022, cod unic de înregistrare fiscală RO3144655 (denumită în continuare “EUROMAN” sau “noi”), luăm foarte în serios protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și respectăm cu strictețe reglementările privind protecția datelor aplicabile în prezent. Printre acestea se numără, în principal, Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare “GDPR“), Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului.

Datele cu caracter personal sunt înregistrate pe site-urile noastre web și atunci când se utilizează aplicațiile și serviciile noastre numai în măsura în care este necesar și sunt prelucrate într-un scop specific. Datele cu caracter personal sunt date prin care puteți fi identificat personal sau alte date conexe.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul EUROMAN cu protecția datelor la adresa de e-mail gdpr@euroman.ro sau prin poștă / curier la adresa Strada Doamna Oltea nr. 4, sector 2, Bucuresti cu mentiunea: în atenția Responsabilului EUROMAN cu protecția datelor.

Puteți să ne cereți:

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.  

Prelucrarea în cadrul EUROMAN

Datele colectate pot fi prelucrate de alte companii dacă:

Transferul către țări terțe

Compania EUROMAN EXIM INTERNATIONAL S.R.L. prelucrează/transferă datele furnizate de dvs. în/către locații din Romania, Uniunea Europeană și țări terțe (inclusiv SUA) care au un nivel adecvat de protecție a datelor conform art. 45 GDPR sau care oferă garanții adecvate conform art. 46 GDPR.

Domeniul de aplicare a politicii de confidențialitate

Această Politică oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care asigurăm protecția datelor, ce tip de date sunt colectate în ce scop și temeiul juridic care stă la baza colectării și prelucrării acestora.

Această politică de confidențialitate cuprinde cinci părți:

Site-urile noastre web pot include link-uri către site-urile web ale altor furnizori, dar această politică de confidențialitate nu se aplică acestor site-uri.

1. Dispoziții pentru utilizatorii privați

Această parte a politicii de confidențialitate se aplică utilizatorilor privați ai serviciilor EUROMAN. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. este consimțământul dat de dvs. în această Politică de confidențialitate sau, atunci când prelucrați datele dvs. pentru a vă furniza informațiile sau produsele solicitate, litera (b), art. 6(1) GDPR.

Utilizarea și verificarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care le furnizați includ, dar nu se limitează la următoarele:

Dacă ne furnizați date cu caracter personal, le folosim pentru a vă răspunde la întrebările dumneavoastră, pentru a procesa și implementa cererea dumneavoastră de consultanță, pentru administrarea tehnică, pentru logare și în cadrul serviciilor oferite pe paginile web sau aplicațiile respective. Temeiul juridic pentru aceasta este litera (b), art. 6(1) GDPR sau consimțământul dumneavoastră. Vă puteți revoca în orice moment consimțământul pentru utilizarea datelor pe care le-ați furnizat. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să ne contactați, dacă este posibil specificând serviciul (serviciile) utilizat(e), trimițând un e-mail la adresa gdpr@euroman.ro .

Contact telefonic din partea EUROMAN

Dacă ați fost de acord cu politica noastră de confidențialitate și ne-ați furnizat numărul dvs. de telefon atunci când ați făcut o cerere de consultanță, vă vom contacta telefonic înainte de a transmite cererea dvs. de consultanță către compania noastră parteneră, pentru a putea verifica datele dvs., pentru a discuta despre proiectul dvs. și pentru a vă îndruma către antreprenorul corespunzător. Ulterior, dacă ne furnizați numărul dvs. de telefon mobil, vă vom solicita feedback cu privire la situația actuală prin SMS, de exemplu. Nu veți suporta niciun cost pentru acest lucru.

Comunicare scrisă din partea EUROMAN

Dacă ați fost de acord cu politica noastră de confidențialitate și ați consimțit la urmărirea e-mailurilor noastre, precum și dacă ne-ați furnizat adresa de e-mail și/sau numărul de telefon mobil atunci când ați solicitat o consultanță, vom înregistra deschiderile și clicurile dvs. în e-mailuri, notificări push și mesaje SMS. Acest lucru este necesar pentru a ne permite să inițiem etapele individuale ale procesului de  consultanță de specialitate. Aceste date vor fi șterse după încheierea consultării.

Informații privind dezvăluirea datelor dvs. și evaluarea

Dacă ați fost de acord cu politica noastră de confidențialitate și ne-ați furnizat adresa dvs. de e-mail atunci când ați solicitat o consultanță, vă vom informa prin e-mail cu privire la stadiul actual al cererii dvs. de consultanță referitoare la serviciul nostru. Printre altele, vă vom trimite un mesaj cu datele de contact ale partenerului comercial către care ați fost îndrumat și, în urma consultării dumneavoastră, o oportunitate de a evalua acest contractant.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru a vă oferi un serviciu de consultanță de specialitate sau un serviciu de recomandare a unui contractant pentru consultanță și/sau achiziționarea, întreținerea sau repararea unui sistem de încălzire sau a unui alt produs, vom transmite, cu acordul dumneavoastră, datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat contractorilor externi care lucrează cu noi ca parteneri și care sunt activi în regiunea dumneavoastră.

Acest partener comercial va trebui să vă contacteze într-un interval de timp specificat pentru a vă oferi consultanță de specialitate și/sau oferta de preț pe care ați solicitat-o. În acest scop, contractantul vă va contacta prin e-mail și/sau telefonic.

Prelucrarea ulterioară și ștergerea datelor dvs.

În plus, datele dvs. nu vor fi transmise sau vândute unor terțe părți, adică unor persoane sau companii care nu fac parte din EUROMAN. Datele cu caracter personal stocate sunt șterse în cazul în care vă retrageți consimțământul pentru stocarea acestora, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului urmărit prin stocarea lor sau dacă stocarea lor nu este permisă din alte motive legale. Vom continua să vă oferim informații și servicii suplimentare prin e-mail timp de până la 3 luni de la încheierea consultului dumneavoastră de specialitate.

Publicitate și consimțământul pentru publicitate

EUROMAN EXIM INTERNATIONAL S.R.L., vă va informa prin e-mail, prin poștă sau telefonic despre produsele și serviciile EUROMAN și, dacă este cazul, vă vom întreba despre aceste produse și servicii numai dacă ne-ați dat consimțământul expres pentru utilizarea datelor dvs. personale în scopuri publicitare (opt-in).

Acest lucru se face prin plasarea activă a unei bife sub formularele noastre, lângă declarația “Da, sunt de acord cu utilizarea adresei de e-mail și/sau numărul de telefon pentru a mă informa despre cele mai recente produse și servicii.” Acest consimțământ se poate revoca în orice moment, cu efect viitor.

Vă rugăm să rețineți că textul care vă este afișat pe site-ul web/aplicația în cauză poate enumera diferite companii, dacă acestea sunt relevante pentru cererea dumneavoastră.

Dacă v-ați acordat consimțământul pentru ca noi să vă folosim datele în acest mod, dar nu mai doriți să primiți publicitate sau sondaje de la EUROMAN, vă puteți revoca consimțământul în orice moment cu efect viitor. Datele dvs. vor fi atunci șterse sau, în cazul în care datele sunt încă necesare în scopuri de facturare și contabilitate, vor continua să fie stocate în aceste scopuri. Pentru a face acest lucru, trimiteți un e-mail la gdpr@euroman.ro .

Buletin informativ

Utilizarea datelor cu caracter personal la abonarea la buletinul informativ prin e-mail

Dacă vă înscrieți la unul dintre buletinele noastre informative pe site-urile EUROMAN sau în aplicațiile EUROMAN, adresa dvs. de e-mail va fi utilizată în scopuri de informare și publicitate până când vă dezabonați de la acest buletin. Atunci când vă înregistrați la buletinul informativ, salvăm adresa dvs. de e-mail, adresa IP și data înregistrării. Această stocare servește exclusiv pentru a furniza dovezi în cazul în care o terță parte utilizează în mod abuziv o adresă de e-mail și se înregistrează pentru a primi buletinul informativ fără știrea persoanei autorizate.

Vă puteți revoca consimțământul de a primi buletinul informativ în orice moment, cu efect viitor. Dacă nu mai doriți să primiți buletinul informativ, vă puteți dezabona în orice moment făcând click pe link-ul de dezabonare din buletinul informativ sau trimițând un e-mail la adresa gdpr@euroman.ro .

Optimizarea conținutului e-mailurilor și al buletinului inforativ

EUROMAN EXIM INTERNATIONAL S.R.L., vă va informa prin e-mail cu privire la produsele și serviciile EUROMAN dacă ați făcut o solicitare corespunzătoare de servicii către EUROMAN, dacă ne-ați dat consimțământul expres de a utiliza datele dvs. personale în scopuri publicitare (opt-in) sau dacă v-ați abonat la unul dintre buletinele noastre informative. Pentru a vă putea oferi un conținut optimizat în mod special pentru nevoile dumneavoastră.

Acest lucru se face prin bifarea activă a unei căsuțe de sub formularele noastre, alături de declarația “Da, sunt de acord cu urmărirea e-mailurilor și a buletinelor informative, astfel încât conținutul să poată fi optimizat pentru mine”. Pot revoca acest consimțământ în orice moment cu efect viitor.”

Urmărirea e-mailurilor și a buletinelor informative permite analizarea statistică a datelor de utilizare. În acest scop, înregistrăm atât deschiderile de e-mailuri, cât și clicurile interne. Aceste informații sunt utilizate pentru a face conținutul e-mailurilor și al buletinelor informative mai interesant și mai relevant, precum și pentru a măsura succesul campaniilor de marketing.

Dacă v-ați acordat consimțământul pentru ca noi să vă folosim datele în acest mod, dar nu mai doriți să primiți publicitate de la EUROMAN, vă puteți revoca consimțământul în orice moment cu efect viitor. Pentru a face acest lucru, trimiteți un e-mail la gdpr@euroman.ro .

Utilizarea datelor cu caracter personal la utilizarea formularului de contact

Dacă ne trimiteți solicitări prin intermediul unuia dintre formularele noastre de contact, datele dumneavoastră din formularul de cerere, inclusiv datele de contact pe care le-ați furnizat acolo, vor fi stocate la noi în scopul procesării cererii dumneavoastră și în cazul unor întrebări ulterioare pe același subiect. Aceste date nu vor fi transmise unor terțe părți.

Vă puteți revoca în orice moment consimțământul pentru utilizarea datelor furnizate prin intermediul formularului de contact. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să trimiteți un e-mail la: gdpr@euroman.ro.

2. Dispoziții pentru utilizatorii comerciali

Această parte a dispozițiilor privind protecția datelor se aplică numai utilizatorilor comerciali, cum ar fi antreprenori, întreprinderi industriale, autorități locale, întreprinderi comerciale, proiectanți, arhitecți etc. și numai în măsura în care acești utilizatori furnizează date cu caracter personal ale persoanelor de contact pe site-urile noastre web și în aplicațiile noastre pentru încheierea și punerea în aplicare a contractelor, în conformitate cu litera (b), art.1 alin. 6(1) GDPR.

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de EUROMAN în următoarele scopuri:

Gestionarea cererilor de informații ale clienților

Transmiterea de informații către clienții care fac cereri

În cazul în care ne-ați furnizat date cu caracter personal, le folosim numai pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră, pentru a procesa contractele încheiate cu dumneavoastră, pentru administrarea tehnică, pentru logare și în cadrul serviciilor oferite pe paginile web sau aplicațiile respective.

Datele cu caracter personal salvate sunt șterse dacă vă retrageți consimțământul pentru stocarea lor, dacă informațiile nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului urmărit prin stocarea lor sau dacă stocarea lor nu este permisă din alte motive legale. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să trimiteți un e-mail la gdpr@euroman.ro . Datele dvs. vor fi apoi șterse sau, în cazul în care datele sunt încă necesare în scopuri de verificare, facturare și/sau contabilitate, vor continua să fie stocate în aceste scopuri.

Pentru alte date cu caracter personal prelucrate în contextul livrării și al prestării de servicii în conformitate cu litera (b), art. 6 alineatul (1), se aplică dispozițiile privind protecția datelor din Termenii și condițiile generale de vânzare respective.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal și a datelor societății

Pentru furnizarea de servicii de către terți sau servicii oferite de parteneri (acestea sunt enumerate în cadrul textului de consimțământ respectiv), le transmitem, cu acordul dumneavoastră, datele personale și ale societății introduse de dumneavoastră, în primul rând în scopul stabilirii contactului.

3. Dispoziții pentru solicitanți

Această parte a dispozițiilor privind protecția datelor se aplică solicitanților care răspund la anunțurile de angajare din cadrul  EUROMAN EXIM INTERNATIONAL S.R.L. Acest lucru se aplică numai în măsura în care acești candidați transmit date cu caracter personal către EUROMAN ca parte a procesului de depunere a candidaturii, de exemplu, o candidatură pe suport de hârtie, prin e-mail, formulare de contact cu atașamente sau portaluri operate de EUROMAN sau utilizarea platformelor electronice de locuri de muncă operate de terți în conformitate cu conținutul necesar. Documentele de candidatură depuse pe suport de hârtie sunt scanate și stocate în sistemele noastre, după care hârtia este eliminată de către furnizori de servicii certificați, în conformitate cu legea privind protecția datelor.

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv pentru a procesa cererea dumneavoastră și/sau ca parte a gestionării relațiilor cu talentele și pe baza consimțământului dumneavoastră cu privire la această politică de confidențialitate. Prelucrarea candidaturii dvs. include, de asemenea, dacă este necesar, utilizarea datelor dvs. în scopul de a vă contacta prin e-mail și/sau prin poștă și/sau prin telefon și (dacă este cazul) transmiterea documentelor de candidatură către companii terțe. Au acces la documentele dvs. persoanele responsabile de recrutare și resurse umane, precum și supervizorii sau alte persoane responsabile de recrutare în cadrul diviziei în care este anunțat postul.

Datele cu caracter personal ale candidatului sunt șterse automat după cel puțin 4 luni, dar nu mai târziu de 6 luni, începând cu momentul în care candidatul este informat că postul nu va fi ocupat de acesta și cu condiția să nu existe alte cerințe legale împotriva ștergerii.

În cazul în care trimiteți documente de candidatură pe suport de hârtie fără trimitere la anunțurile de angajare în formatele noastre electronice, de exemplu, ca o candidatură speculativă, veți primi un rezumat al prezentei Politici de confidențialitate împreună cu o confirmare de primire a comunicării dumneavoastră sau, cel târziu, în cazul unei respingeri din partea noastră.

4. Informații generale și dispoziții pentru site-urile și aplicațiile EUROMAN

Aceste dispoziții se aplică în plus față de dispozițiile pentru utilizatorii privați și dispozițiile pentru utilizatorii comerciali pentru site-urile și aplicațiile EUROMAN. Unele dintre aplicațiile noastre au propriile politici de confidențialitate suplimentare.

Prelucrarea datelor prin consultarea site-urilor noastre web și utilizarea aplicațiilor noastre

EUROMAN colectează automat informațiile pe care browserul dvs. sau aplicația ni le transmite și le salvează în fișierele jurnal ale serverului. EUROMAN nu este în măsură să atribuie aceste date unor persoane individuale. Aceste date nu sunt combinate cu alte surse de date. Aceste informații constau din:

Adresa IP este un identificator valabil la nivel global al computerului dumneavoastră, atribuit în mod unic de către furnizorul dumneavoastră de internet, iar în forma sa cea mai comună (IPv4) constă din patru blocuri de numere separate prin puncte sau extinsă pentru a include cifre suplimentare (IPv6). În calitate de utilizator privat, în general, nu veți utiliza o adresă IP constantă, deoarece aveți doar una care vă este atribuită temporar de către furnizorul dumneavoastră (“adresă IP dinamică”). În cazul adreselor IP alocate permanent (“adrese IP statice”), este posibil din punct de vedere tehnic să se aloce în mod unic datele utilizatorului folosind această funcție.

Prelucrăm datele specificate în următoarele scopuri:

Datele cu caracter personal din fișierele jurnal ale serverului sunt prelucrate pe baza literei (f), art. 6(1) GDPR. Această permisiune permite prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul “interesului legitim” al operatorului de date, cu excepția cazului în care drepturile, libertățile sau interesele dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestora. Interesul nostru legitim este de a facilita administrarea și de a putea detecta și urmări hacking-ul. Vă puteți opune în orice moment acestei prelucrări de date dacă există motive care există în situația dvs. particulară și care fac ca prelucrarea datelor să fie nerecomandată. Tot ce trebuie să faceți este să trimiteți un e-mail responsabilului cu protecția datelor. Interesul nostru legitim rezultă din scopurile enumerate mai sus pentru colectarea datelor. În niciun caz nu folosim datele colectate în scopul de a trage concluzii despre dvs. ca individ.

Fișierele jurnal ale serverului cu datele menționate mai sus sunt șterse automat după 30 de zile sau, în cazul utilizării în scopuri statistice, sunt anonimizate. Ne rezervăm dreptul de a stoca fișierele jurnal ale serverului pentru o perioadă mai lungă de timp dacă sunt cunoscute fapte care implică faptul că s-a încercat un acces neautorizat (cum ar fi o tentativă de hacking sau un atac DDoS).

Prelucrarea datelor pentru intrarea și accesul la site-urile și aplicațiile noastre

În funcție de site-ul web sau de aplicația utilizată, următoarele servesc drept temeiuri juridice pentru permisiunea de a vă prelucra datele cu caracter personal:

Îndeplinirea unui contract cu dvs. în conformitate cu litera (b), art. 6(1) GDPR, al cărui obiect include și utilizarea site-urilor web sau a aplicațiilor EUROMAN

Consimțământul dvs. în conformitate cu litera (a), art. 6(1) GDPR, în cazul în care vi se solicită în mod explicit acest lucru sau

În scopul interesului nostru legitim în conformitate cu litera (f), art. 6(1) GDPR.

Acest ultim temei juridic permite prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul “interesului legitim” al operatorului de date, cu excepția cazului în care drepturile, libertățile sau interesele dvs. fundamentale prevalează asupra acestora. Interesul nostru legitim este administrarea eficientă a drepturilor de intrare și de acces și protecția site-urilor web și a aplicațiilor, precum și a datelor prelucrate acolo împotriva utilizării neautorizate (de exemplu, divulgarea, modificarea, ștergerea). Puteți să vă opuneți în orice moment acestei prelucrări de date dacă există motive care există în situația dvs. particulară și care fac ca prelucrarea datelor să nu fie recomandabilă. Tot ce trebuie să faceți este să trimiteți un e-mail responsabilului cu protecția datelor. Înainte de a înainta o obiecție, vă rugăm să verificați dacă sunteți în măsură să ștergeți dumneavoastră însuși contul de utilizator. Unele roluri de utilizator, în special cele bazate pe consimțământ, vă permit, de asemenea, să vă ștergeți singuri datele cu caracter personal prin intermediul unei funcții de autoservire. În niciun caz nu folosim datele colectate în scopul de a trage concluzii suplimentare despre dvs. ca persoană sau pentru a crea profiluri.

Datele menționate mai sus vor fi șterse automat dacă contul dvs. de utilizator este inactiv pentru mai mult de 360 de zile (pe baza ultimei ștampile de timp a unei autentificări reușite sau a utilizării cu succes a site-ului web sau a aplicației) sau vor fi anonimizate dacă vor fi utilizate pentru statistici. Vă vom informa înainte de expirarea acestui termen. Ne rezervăm dreptul de a stoca datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă de timp dacă există motive legale sau contractuale pentru acest lucru sau dacă sunt cunoscute fapte care implică faptul că s-a încercat un acces neautorizat.

Legături către site-uri web externe

Această politică de confidențialitate se aplică exclusiv site-urilor web și aplicațiilor noastre. Acestea pot conține linkuri către ofertele web ale unor terțe părți. Această politică de confidențialitate nu se extinde la aceste oferte web. În cazul în care părăsiți site-urile web și aplicațiile noastre pentru a vizita oferta web a unui furnizor terț, vă recomandăm să citiți cu atenție și politica de confidențialitate a furnizorului respectiv.

Informații privind modulele cookie și utilizarea instrumentelor de analiză

Prelucrarea de către noi a datelor cu caracter personal cu ajutorul cookie-urilor și al instrumentelor de analiză (lista tuturor instrumentelor de analiză) se bazează pe litera (f), art. 6(1) DIN GDPR. Această permisiune permite prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul “interesului legitim” al operatorului de date, cu excepția cazului în care drepturile, libertățile sau interesele dvs. fundamentale prevalează asupra acestora. Interesul nostru legitim este de a analiza utilizarea site-ului nostru web.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Google AdWords (enumerați toate tehnologiile de retargetare) se bazează pe litera (f), Art. 6(1) GDPR. Această permisiune permite prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul “interesului legitim” al operatorului de date, cu excepția cazului în care drepturile, libertățile sau interesele dvs. fundamentale prevalează asupra acestora. Interesul nostru legitim este afișarea personalizată a publicității direcționate și analiza statistică a eficienței acestei publicități (de exemplu, determinarea numărului de clicuri pe un banner publicitar care au condus la o achiziție pe site-ul nostru).

EUROMAN utilizează cookie-uri în mai multe locuri pe site-urile sale web și în aplicațiile sale. Acestea sunt concepute pentru a face site-ul nostru web mai ușor de utilizat, mai eficient și mai sigur. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt arhivate pe computerul dvs. și salvate de către browserul dvs. Cele mai multe dintre cookie-urile pe care le folosim sunt “cookie-uri de sesiune”. Acestea sunt șterse automat după vizita dumneavoastră. Modulele cookie nu cauzează nicio deteriorare a computerului dumneavoastră și nu conțin niciun virus.

EUROMAN utilizează și instrumente analitice în acest scop, de exemplu Webtrends sau Google Tag Manager (Firebase). Datele furnizate și utilizate sunt colectate și stocate în mod complet anonim. În anumite circumstanțe, aceste date pot fi salvate și în afara României sau a Uniunii Europene.

În cadrul implementării și utilizării instrumentelor de analiză și a tehnologiilor de urmărire, anonimizăm datele cu caracter personal cât mai repede posibil, fie din partea furnizorului, reglementat prin contracte corespunzătoare, fie ca parte a utilizării inițiale, astfel încât dreptul dumneavoastră la informare nu poate fi exercitat pentru toate tehnologiile enumerate mai jos.

Puteți împiedica transmiterea unor astfel de date prin intermediul setărilor corespunzătoare din browserul sau aplicația dvs. sau din mediul sistemului de operare (iOS, Android), dar acest lucru poate duce la probleme de recuperare sau de funcționare sau, în unele cazuri, la probleme legate de funcționalitatea conținutului sau a serviciului oferit.

Cookie-uri de la terțe părți

EUROMAN utilizează o serie de parteneri publicitari care contribuie la creșterea interesului ofertei de internet și a paginilor web. Prin urmare, cookie-urile de la companiile partenere sunt, de asemenea, stocate pe hard disk-ul dumneavoastră atunci când vizitați aceste site-uri web. Acestea sunt cookie-uri temporare/permanente care sunt șterse automat după o perioadă de timp specificată. Aceste cookie-uri temporare sau permanente (cu o durată de viață cuprinsă între 14 zile și 10 ani) sunt salvate pe hard disk-ul dvs. și sunt șterse automat după timpul specificat. Cookie-urile de la companiile noastre partenere conțin doar date pseudonime, de obicei anonime. Acestea pot include date despre produsele pe care le-ați vizualizat, dacă ați cumpărat ceva, ce produse ați căutat etc.

Ca parte a acestui proces, unii dintre partenerii noștri publicitari colectează informații despre site-urile web pe care le-ați vizitat anterior sau despre produsele de care ați fost interesat, pentru a vă putea arăta publicitatea care corespunde cel mai bine intereselor dumneavoastră. Aceste date pseudonime nu vor fi în niciun moment îmbinate cu datele dumneavoastră personale. Scopul lor este exclusiv acela de a permite partenerilor noștri publicitari să vă prezinte materiale publicitare care vă pot interesa.

Tehnologii de retargetare

Site-urile noastre utilizează “tehnologii de retargetare”. Aceste tehnologii sunt utilizate pentru a face oferta de internet mai interesantă pentru dvs. Aceste tehnologii ne permit să afișăm reclame utilizatorilor de internet pe site-urile web ale partenerilor noștri, în cazul în care aceștia și-au arătat deja interesul pentru magazinul nostru și produsele noastre. Suntem convinși că afișarea de publicitate personalizată, legată de interese, este în general preferabilă pentru utilizatorii de internet decât publicitatea fără referințe personale. Afișarea de materiale publicitare pe site-urile partenerilor noștri se bazează pe tehnologia cookie și pe o analiză a comportamentului anterior al utilizatorilor. Această formă de publicitate este complet pseudonimă. Nu se îmbină niciun profil de utilizare cu datele dumneavoastră personale.

Prin utilizarea site-ului nostru web, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor și, prin aceasta, cu colectarea, stocarea și utilizarea datelor dumneavoastră de utilizare. În plus, datele dvs. sunt stocate în cookie-uri după încheierea sesiunii de navigare, în parte pentru a putea fi recuperate din nou la următoarea (următoarele) vizită(e) a(le) dvs. pe site-urile web. Puteți revoca acest consimțământ în orice moment, cu efect viitor, prin respingerea cookie-urilor în setările browserului dumneavoastră.

Puteți găsi setările actuale pe pagina pe care o utilizați și acolo, în partea de jos a paginii “Cookie & Urmărire”.